Kiwa PrismaMonitor Zorgrapportages

Data warehousing snel en betrouwbaar

Over Kiwa PrismaMonitor Zorgrapportages

Complexe data vertaald met HTML5 tot een overzichtelijk dashboard van managementrapportages met real-time filters.

CQ-Analyse

Deze rapportagesoftware is ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met Kiwa Carity voor transparant inzicht en betrouwbare business intelligence van CQ-informatie in de zorgsector. De PrismaMonitor biedt voor zorginstellingen de mogelijkheid om zowel op organisatie- als afdelingsniveau inzicht te krijgen in klanttevredenheid, trends en prestaties, ten opzichte van zowel verschillende locaties, afdelingen als vergelijkbare instituten. Op basis van intern beschikbare datasets zijn koppelingen ontwikkeld en wordt de gemeten informatie ontsloten.

 

Samen met Kiwa Carity is er hierdoor een tool beschikbaar waardoor management snel en betrouwbaar kan inzien waar de kansen en bedreigingen zijn alsmede gerichte verbeterinitiatieven ontplooid dienen te worden. De realtime filtermogelijkheden en verschillende grafieken, waaronder lijn, staaf, radardiagram en matrix, zorgen ervoor dat exact bepaald kan worden welke aspecten het snelst de aandacht verdienen, zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te filteren op afdeling, geslacht, opleidingsniveau etc.

 

Terug naar portfolio Neem contact op