Inhaalslag in zorgland voor efficiëntere hulp

Met reorganisatie kwam de noodzaak tot innovatie. De jeugdzorg in Nederland had als geheel nog vele slagen te maken toen Stichting Yorneo in 2013 bij ons aanklopte. De uitdaging die ons werd voorgelegd was de organisatie efficiënter te maken door moderne online tooling te ontwikkelen in de cloud. Hoe groot die uitdaging zou zijn bleek toen er nog software uit het DOS-tijdperk in gebruik bleek te zijn.

Online jeugdzorg

Intensieve samenwerking als grondslag voor succes

De eerste slag die gemaakt moest worden was om in kaart te brengen waar de kaders lagen. In een organisatie met honderden medewerkers zijn er duizenden dingen die beter kunnen of zelfs expliciet opnieuw gebouwd zouden moeten worden, maar als je daar geen structuur in aanbrengt heb je ook geen eindpunten waarop je team zich kan richten.

Nadat de hoofdstappen en doelen waren gedefinieerd is in overleg besloten om te gaan ontwikkelen volgens de Agile methodieken, zodat de organisatie snel bruikbaar resultaat zou zien en hierop bijgestuurd kon worden. Door het aanstellen van “champions” binnen Yorneo, die de communicatie bundelden voor onze softwarearchitecten werd communicatie efficiënt en doelgericht gehouden.

Voorbij het digitaliseren van formulieren

Grote projecten van dit type lopen vaak spaak op dat uiteindelijk niet de processen worden geautomatiseerd maar de procedures. Zo ontstaan eindeloze applicaties die niet gebruiksvriendelijk zijn en enkel naar een computerscherm brengen wat voorheen een stapel papieren formulieren was terwijl niemand zich ergens in het proces heeft afgevraagd of die formulieren nog wel nodig zijn.

Met onze focus op User eXperience (UX) hebben we deze valkuilen bij Yorneo bewust gemeden. Verslaglegging en verantwoording zijn een resultaat, geen doel, dus bij iedere stap werd weer de vraag gesteld hoe automatisering het hele proces eenvoudiger kan maken, niet enkel de verwerking ervan. Op deze manier zijn diverse toegankelijke applicaties gerealiseerd met tevreden gebruikers.

Webomgeving voor de zorg op de tablet: innovatief papierloos
Vraag ons naar een uitgebreide demonstratie

Ben jij ook toe aan vernieuwing?

Ontdek wat wij kunnen doen voor jou!