Smart City

In samenwerking met diverse pilotregio's in Europa ontwikkelen we tooling en dataplatformen ten behoeve van Smart Cities. Zo is één platform als proof of concept toegepast binnen het gebied Strijp-S te Eindhoven en wordt momenteel verder opgeschaald in nauwe samenwerking met gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen. Het doel: uit een overvloed aan Big Data van diverse bronnen destilleren wij wat steden nu echt slimmer maakt en waar overheid, bewoners en bedrijven gezamenlijk gebruik kunnen maken van de nieuwste technologieën om toepassingen te maken die de leefomgeving verbeteren.

Smart City
  • 7 steden in europa
  • 12GB dataverwerking per dag
  • 4 partnerbedrijven
  • 4 verschillende sensoren

Big Data kun je niet klein aanpakken

De technische uitdagingen in dit project zijn talrijk en divers. Software die niet vanaf het begin is opgezet om oneindig te schalen zal dat nooit kunnen. Met onze kennis van cloudomgevingen, virtualization en containerization is een platform ontwikkeld dat opgewassen is tegen explosieve groei. Geclusterde NoSQL en time series-databases zorgen dat geen enkel probleem ooit tot verlies van data kan leiden. Het platform brengt data van verschillende aanbieders bij elkaar, waarbij het waarborgen van de rechten en verantwoordelijkheden van de data-eigenaar altijd voorop staan.

Kaart

Innovatieve technologieën voor een betere leefbaarheid van steden

- L. Schwiebert

Bruikbaarheid & toegankelijkheid

Applicaties rondom data worden vrijwel altijd ontwikkeld vanuit die data. De data is echter niets waard zonder gebruikers, dus die verdient minimaal net zoveel aandacht. De user interface werkt snel, en omdat hij is uitgedacht met de usability voorop kan iedereen zonder instructie het platform bedienen.

Een optimale combinatie van Node.js en PHP, gekoppeld aan open source caching en message queuing-technologie, garandeert snelle responstijden en voorkomt vertraging doordat alle zwaardere taken asynchroon worden uitgevoerd.

Door slim alle op dit moment gangbare databasetechnieken met elkaar te verbinden en daaromheen een laag te creëren die real-time communicatie op wereldwijde schaal kan faciliteren is er een platform gecreëerd dat real-time data van alle denkbare en ondenkbare bronnen kan verwerken.

Governance & compliance

Naast bruikbaarheid en snelheid draait open data als geheel om meer zaken. Van wie is de data? En hoe dwingt een webapplicatie in de cloud af dat niemand bij data kan waar hij niets in te zoeken heeft? Privacy en security horen van meet af aan aanwezig te zijn in platforms als dit.

Een gericht uitgedacht raamwerk van diverse perspectieven bewaakt de data bij iedere poging tot toegang. De combinatie van toegangsrechten, licenties en desnoods complexe groepsregels op organisatieniveau dwingt af dat niemand aan verkeerde data kan komen. En gedetailleerde auditlogs bewijzen dat.

Vraag ons naar een uitgebreide demonstratie

Ben jij ook toe aan vernieuwing?

Ontdek wat wij kunnen doen voor jou!